Nestlé Milo

Thân chào bạn [UserName]!

Trang web Nestlé Việt Nam nhận được yêu cầu cấp lại mật khẩu từ email
[EmailAddress] của bạn!

Để cài đặt lại mật khẩu, vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để đến trang cài đặt mật khẩu mới
< Cài đặt mật khẩu mới tại đây >

Mật khẩu mới sẽ được áp dụng cho tất cả các tài khoản khác thuộc Nestlé Việt Nam

Milo Nestle Cerelec Gia Đình Nestle Nescafé Khởi đầu khoẻ, Sống ui khoẻ

Cảm ơn bạn đã sử dụng website Nestlé và chúc bạn có một ngày thật năng động!

Xin cảm ơn!
Nestlé MILO
Nestlé Việt Nam

Ăn dặm thật ngon và thật vui